งานเปิดตลาด The One Ratchada Night Market - 9.9.2022

The One Ratchada Night Market Present❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

🔴ZEAL
🔴ANTHONY WEI
🔴HEAT SEEKER
และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน

งานเปิดตลาด The One Ratchada Night Market
‼️‼️09.09.2022‼️‼️